01.

Ομαδοποίηση φορτίων (Consolidation) εισαγωγή, εξαγωγή

02.

Επικίνδυνα, ευπαθή, πολύτιμα ή υψηλής αξίας καθώς και άλλων ειδικών κατηγοριών φορτία.

03.

Ναυλώσεις αεροσκαφών σε ολόκληρο τον κόσμο (Cargo Charter)


05.

Προγραμματισμένες και επείγουσες υπηρεσίες (πρώτη διαθέσιμη πτήση N.F.O)

04.

Επείγουσες παραδόσεις και παραλαβές των φορτίων σας


06.

Υπηρεσίες αεροδρομίου σε ολόκληρη την Ελλάδα