• Ασφαλής και υπεύθυνη μεταφορά φορτίων κάθε μεγέθους.
  • Φορτία προς ομαδοποίηση (consolidation), οχήματα υψηλής αξίας,  υπερμεγέθη  φορτία, πλήρη εμπορευματοκιβώτια,  RO/RO, από και προς τους κύριους εμπορικούς λιμένες σε όλο τον κόσμο με παράδοση στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη, αν ζητηθεί