Διεθνής Ένωση
Αερομεταφορών

www.iata.org

Μετατροπείς Συναλλάγματος

www.xe.com
www.oanda.com

Διάφοροι
Μετατροπείς

www.onlineconversion.com

Καιρός

www.weather.com

Διεθνής Ώρα & Ημερομηνία

www.timeanddate.com

Χάρτες & Αποστάσεις

www.mapquest.com

Διεθνής Οικονομία

www.forex.com

Πολυγλωσσικός Μεταφραστής

www.bing.com/translator
www.google.com/translate

Μέσα – Ειδήσεις

www.aircargonews.net