Παρέχουμε την δυνατότητα σιδηροδρομικής μεταφοράς σε συγκεκριμένους προορισμούς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.