• Συνδυασμένες μεταφορές: Αεροπορικό – Θαλάσσιο, Αεροπορικό – Οδικό, κ.ο.κ
  • Εκτελωνισμός (εισαγωγή, εξαγωγή), CARNET ATA, παραδόσεις σύμφωνα με Incoterms.
  • Συσκευασία – Αποσυσκευασία – Ανασυσκευασία – Σκελετοκιβώτια
  • Τριγωνικές αποστολές σε ολόκληρο το κόσμο
  • Μεταφορτώσεις
  • Ειδικές υπηρεσίες εκθέσεων, έργων τέχνης, εκδηλώσεων, οικοσκευών, κ.λ.π.
  • Διανομές εσωτερικού
  • Ανταλλακτικά πλοίων “In Transit” και εξατομικευμένες υπηρεσίες για κάθε βιομηχανικό κλάδο
  • Αποδεικτικό παράδοσης (P.O.D)
  • Υπηρεσίες μεταφορών πόρτα – πόρτα
  • Υπηρεσίες εκτελωνισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα