• Προσφέρουμε ταχεία μεταφορά του φορτίου σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πλήρεις (FTL) και Ομαδικές (LTL) φορτώσεις.
  • Παράδοση του φορτίου σας στην διεύθυνση του τελικού προορισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Μεταφορά ειδικών και επικίνδυνων φορτίων (ADR)
  • Απευθείας παράδοση συνδυαστικού φορτίου (LTL) με τη νταλίκα διεθνών μεταφορών (TIR), μειωμένου κόστους!